Archifau Blog

Mae adolygu Bioleg yn hwyl gydag app Y Corff Dynol

Wythnos yma, rydym am ddangos i chi app braf newydd oedd yn App yr Wythnos yn siop Apple -The Human Body gan Tinybop. Mae gan yr app yma nodweddion gwych fydd yn caniatáu i’ch plant adolygu a chyfnerthu pynciau Bioleg

Postiwyd yn Blog (Cy)

Cyfrifianell MyScript

Yn y post yma rydym am ddangos teclyn arbennig rhad ac am ddim, p’un ei eich bod yn fyfyriwr neu’n rhiant sy’n chwilio am gymorth i helpu’ch plant i ddod yn gyfarwydd â gweithredoedd mathemategol. Mae cyfrifiannell MyScript Calculator yn

Postiwyd yn Blog (Cy)

Mwynhau darllen

Adroddodd y BBC yn ddiweddar bod plant sy’n mwynhau darllen yn gwella eu sgiliau llythrennedd. Does dim syndod yn hyn, ond trwy wneud, meant hefyd yn gwella eu sgiliau rhifedd o’i gymharu â phlant nad ydynt yn darllen am bleser. 

Postiwyd yn Blog (Cy)

1 i 1 neu hyfforddiant grŵp?

Mae’n gwestiwn sy’n wynebu’r rhan fwyaf o rieni a myfyrwyr pan ddaw’n fater o wneud penderfyniad o geisio cymorth ychwanegol a fydd yn eu galluogi i gyflawni canlyniadau gwell. Mewn blog blaenorol rydym eisoes wedi siarad am yr anhawsterau y

Postiwyd yn Blog (Cy)

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus