Archifau Blog

Mae adolygu Bioleg yn hwyl gydag app Y Corff Dynol

Wythnos yma, rydym am ddangos i chi app braf newydd oedd yn App yr Wythnos yn siop Apple -The Human Body gan Tinybop. Mae gan yr app yma nodweddion gwych fydd yn caniatáu i’ch plant adolygu a chyfnerthu pynciau Bioleg

Postiwyd yn Blog (Cy)

Cyfrifianell MyScript

Yn y post yma rydym am ddangos teclyn arbennig rhad ac am ddim, p’un ei eich bod yn fyfyriwr neu’n rhiant sy’n chwilio am gymorth i helpu’ch plant i ddod yn gyfarwydd â gweithredoedd mathemategol. Mae cyfrifiannell MyScript Calculator yn

Postiwyd yn Blog (Cy)

Mwynhau darllen

Adroddodd y BBC yn ddiweddar bod plant sy’n mwynhau darllen yn gwella eu sgiliau llythrennedd. Does dim syndod yn hyn, ond trwy wneud, meant hefyd yn gwella eu sgiliau rhifedd o’i gymharu â phlant nad ydynt yn darllen am bleser. 

Postiwyd yn Blog (Cy)

1 i 1 neu hyfforddiant grŵp?

Mae’n gwestiwn sy’n wynebu’r rhan fwyaf o rieni a myfyrwyr pan ddaw’n fater o wneud penderfyniad o geisio cymorth ychwanegol a fydd yn eu galluogi i gyflawni canlyniadau gwell. Mewn blog blaenorol rydym eisoes wedi siarad am yr anhawsterau y

Postiwyd yn Blog (Cy)

Canlyniadau Cenedlaethol TGAU 2013

Adroddodd y BBC fod y graddau uchaf a ddyfarnwyd i fyfyrwyr TGAU wedi disgyn ymhellach am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae arholiadau TGAU yn newid ac maent yn mynd yn fwy llym yn y rhan fwyaf o bynciau, ond

Postiwyd yn Blog (Cy)

Felly, sut ydw i’n dechrau ateb papur arholiad?

Mae’r blog yma yn anelu at roi un awgrym cyflym ar sut y gallwch ddechrau gwella eich techneg arholiad chi (myfyrwyr). Gall arholiadau fod ynbrofiadau chynhyrfus  maent yn gallu disodli  hyd yn oed y bobl mwyaf hyderus, fellydoes dim syndod

Postiwyd yn Blog (Cy)

Croeso i’n Blog

Dyma  Blog Ymestyn a byddwn yn postio awgrymiadau defnyddiol ar gyfer adolygu, sgiliau astudio, newyddion a digwyddiadau y byddwn yn eu  cynnal, ac ati … Byddwn hefyd yn anfon y wgybodaeth ddiweddaraf i chi am  ein cynnydd a byddwn yn cynnwys

Postiwyd yn Blog (Cy)

Hunllef pob tiwtor

Roeddwn yn darllen erthygl yn y TES  ddoe oedd yn cynnwys yr hyn sy’n ymddangos i fod yn hunllef mwyaf tiwtor – sef symud o dŷ i dŷ ddiddiwedd i addysgu plant o bob cefndir. Er nad yw addysgu plant

Postiwyd yn Blog (Cy)

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus