Archifau Misol: August 2013

Canlyniadau Cenedlaethol TGAU 2013

Adroddodd y BBC fod y graddau uchaf a ddyfarnwyd i fyfyrwyr TGAU wedi disgyn ymhellach am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae arholiadau TGAU yn newid ac maent yn mynd yn fwy llym yn y rhan fwyaf o bynciau, ond

Postiwyd yn Blog (Cy)

Felly, sut ydw i’n dechrau ateb papur arholiad?

Mae’r blog yma yn anelu at roi un awgrym cyflym ar sut y gallwch ddechrau gwella eich techneg arholiad chi (myfyrwyr). Gall arholiadau fod ynbrofiadau chynhyrfus  maent yn gallu disodli  hyd yn oed y bobl mwyaf hyderus, fellydoes dim syndod

Postiwyd yn Blog (Cy)

Croeso i’n Blog

Dyma  Blog Ymestyn a byddwn yn postio awgrymiadau defnyddiol ar gyfer adolygu, sgiliau astudio, newyddion a digwyddiadau y byddwn yn eu  cynnal, ac ati … Byddwn hefyd yn anfon y wgybodaeth ddiweddaraf i chi am  ein cynnydd a byddwn yn cynnwys

Postiwyd yn Blog (Cy)

Hunllef pob tiwtor

Roeddwn yn darllen erthygl yn y TES  ddoe oedd yn cynnwys yr hyn sy’n ymddangos i fod yn hunllef mwyaf tiwtor – sef symud o dŷ i dŷ ddiddiwedd i addysgu plant o bob cefndir. Er nad yw addysgu plant

Postiwyd yn Blog (Cy)

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus