Felly, sut ydw i’n dechrau ateb papur arholiad?

Mae’r blog yma yn anelu at roi un awgrym cyflym ar sut y gallwch ddechrau gwella eich techneg arholiad chi (myfyrwyr). Gall arholiadau fod ynbrofiadau chynhyrfus  maent yn gallu disodli  hyd yn oed y bobl mwyaf hyderus, fellydoes dim syndod os ydych gweld y profiad yn un brawychus a llawn straen. Ond dyma rai syniadau er mwyn eich helpu i ymdopi a gwneud i chi deimlo ychydig yn fwy cadarnhaol a hyderus am sefyll eich arholiad nesaf.

Darllenwch yr holl beth!

reading exam paperdarllenwch y papur arholiad i gyd

Ydy, mae mor syml â hynny! Mae’n ddefnyddiol iawn cyn dechrau ateb eich arholiad ysgrifenedig i darllen y papur cyfan. Efallai y byddwch yn meddwl ein bod wedi colli arni yn gyfan gwbl.

“Ni allaf gwblhau papur o fewn yr amser cyfyngedig sydd gen i, lle fyddai’n  dod o hyd i’r amser ychwanegol i ddarllen yr holl beth ac yna’n mynd yn ôl i ddarllen ac ateb pob cwestiwn eto?”

Dyna beth sy’n dod i’r meddwl yn awr, ond darllenwch ymlaen a gadewch i ni esbonio pam y gallai hyn mewn gwirionedd wneud y gwahaniaeth yn eich perfformiad. Dyma rai rhesymau da pam y gallai y dull hwn weithio i chi.

- Drwy ddarllen y papur cyfan gyntaf rydych yn cael trosolwg o’r arholiad cyfan a byddwch yn dod o hyd i’r cwestiynau yr ydych yn wybod ac y dylech fod yn gallu ateb, yn ogystal â’r rhai efallai y byddwch yn cael trafferth â nhw. Felly, gosodwch seren nesaf i’r cwestiynau “hawdd” a marc cwestiwn (?) wrth ymyl rhai a allai gymryd mwy o’ch amser i ateb yn llawn. Bydd y gwybodaeth  yn ddefnyddiol yn ddiweddarach.

-Mae gwybod ble mae y cwestiynau yr ydych yn teimlo’n hyderus yn eu cylch  yn cynyddu eich hyder ac ni fyddwch yn gweld y papur fel anghenfil mawr brawychus. Efallai ei fod mewn gwirionedd yn edrych yn debycach i gath fach flewog yn awr! Gallai fod wyneb dwbl i’r darn arian hwn, serch hynny, os nad ydych yn ofalus. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn aros ar y cwestiynau “anodd” ac yn dechrau meddwl “O diar! Mae’r papur hwn yn amhosibl! ‘Rwy’n mynd i gael  U ”

- Wrth i chi ddarllen bob cwestiwn,  rydych eisoes yn meddwl am yr atebion, mae eich gerau meddwl eisoes yn gweithio ac efallai na fyddwch yn gwastraffu amser yn y broses hon, fel y byddech wedi meddwl yn wreiddiol. Ond os ydych yn dal yn argyhoeddedig dyma fwy o fanteision i chi.

- Yn ogystal â nodi cwestiynau “hawdd” ac “anodd” byddwch wedi darllen y geiriau allweddol a fydd yn eich helpu i ateb y cwestiynau yn nes ymlaen a bydd darllen trwy y rhain yr ail dro yn cryfhau eich ateb.

- Unwaith y byddwch wedi dechrau ateb y cwestiynau gan ddechrau gyda’r rhai yr ydych wedi nodi fel y rhai hawdd a chael hynny allan o’r ffordd yn gyflym, bydd hyn nid yn unig yn caniatáu i chi sgorio mwy o farciau, ond bydd hefyd yn rhoi mwy o amser i ganolbwyntio ar fwy cwestiynau anodd ac ennill marciau.

Rhowch gynnig ar ychydig o arbrawf

girl preparing for examsGan ein bod yn  arbenigwyr STEM yn hoffi arbrofion gwyddonol, rydym yn awgrymu eich bod yn rhoi cynnig ar y canlynol.

Gan eich bod yn mynd i roi cynnig ar lawer o hen bapurau wrth baratoi ar gyfer eich arholiadau beth bynnag, neu o leiaf fe ddylech, oherwydd os nad ydych yn gwneud nid ydych yn debygol iawn o gael gradd uchel iawn, pam na wnewch chiroi prawf ar ein cyngor? Rhowch gynnig ar gynbapur yn eich ffordd arferol, hy ateb pob cwestiwn o un i un wrth i chi eu darllen, o rif un i’r cwestiwn olaf. Gwnewch yn siwr nad ydych yn twyllo ac yn eich bod ond yn defnyddio’r amser a ddyrannwyd ar gyfer y sgript arholiad. Defnyddiwch y cynllun marcio i sgorio eich hun, neu gofynnwch i’ch tiwtor i farcio eich papur i chi.

Nawr rhowch gynnig papur arall o anhawster tebyg (mae rhan fwyaf o’r bapurau yn debygol o fod o anhawster tebyg o flwyddyn i flwyddyn), ond y tro hwn darllenwch y papur cyfan gyntaf a dilynwch yr awgrymiadau uchod. Dylid penodi yr amser a ganiateir ar gyfer y sgript eto, marcio ac yna cymharu’r sgoriau.

Wnaethoch chi sylwi ar unrhyw wahaniaeth? A oedd yna unrhyw welliant? Pa ddull oedd yn gweithio orau? Dylech geisio yr arbrawf hwn ychydig o weithiau i wirio ei ailadrodd, ond os yw ein cyngor yn gwneud gwahaniaeth i chi, efallai eich bod wedi dod o hyd i ffordd gyflym a syml i wella eich canlyniadau arholiad!

Byddwn yn gosod awgrymiadau a thriciau eraill mewn erthyglau yn y dyfodol, felly gwyliwch y gofod :-)

Postiwyd yn Blog (Cy)

Leave a Reply

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus