Cyfrifianell MyScript

Yn y post yma rydym am ddangos teclyn arbennig rhad ac am ddim, p’un ei eich bod yn fyfyriwr neu’n rhiant sy’n chwilio am gymorth i helpu’ch plant i ddod yn gyfarwydd â gweithredoedd mathemategol. Mae cyfrifiannell MyScript Calculator yn app rhad ac am ddim sy’n gweithio ar ddyfeisiadau Apple ac Android.

Un o’r pethau rydym yn hoffi mwyaf am y teclyn bendigedig yma yw pa mor sythweledol yw e. Daethom i nabod plentyn galluog saith oed, oedd yn hoff iawn o fathemateg. Dangoson ni’r cyfrifiannell hynod yma iddo oedd yn ei alluogi i ysgrifennu ei waith cyfrifo â llaw ac yna’n rhoi’r ateb iddo. Dangoson ni hefyd sut i ddileu’r rhifau ac i ddechrau eto drwy sgriblo ar y sgrin fel yn y ddelwedd isod.

photo (1)

Rhoddon ni’r iPad i’r plentyn cyffroes. O fewn eiliadau fe waeddodd “Rydych chi’n medru tynnu llinell ar y rhifau i’w dileu, edrychwch!”

photo

Roedd y stori fer yma yn ein hatgoffa pa mor sythweledol mae dyfeisiadau llechen fel yr iPAd yn medru bod; a sut mae plant yn eu deall ac yn eu defnyddio gymaint haws nag oedolion.

Rydych yn medru ysgrifennu ar y sgrin! Beth am hynny?

Efallai eich bod yn meddwl beth sy’n arbennig am hyn – dim byd mwy na thipyn o hwyl am eich bod yn medru ysgrifennu ar y sgrin? Ond mae’n declyn all helpu’ch plentyn i ddeall y pwysigrwydd o nodi’r weithred fathemategol yn gywir. O brofiad, gwelwn fyfyrwyr yn mynd i drafferth mewn arholiadau am na allant ddefnyddio’u cyfrifiannell yn gywir – yn hepgor cromfachau neu rannau hanfodol o’r gwaith cyfrifo. Mae hyn yn hynod o gyffredin mewn arholiadau Mathemateg a Ffiseg lefela, lle mae angen cyfrifau cymhleth. Hawdd iawn yw i’r ymgeisydd fynd yn ddryslyd os nad ydynt wedi cael digon o ymarfer sut i ddefnyddio cyfrifiannell gwyddonol yn gywir.

Mae Cyfrifiannell MyScript yn eich galluogi i edrych ar gyfrifo mathemategol gyda’r plentyn gan ofyn iddynt ddangos ichi sut meant yn meddwl dylid cofnodi’r swm. Mae gweld yn ymarferol sut mae hepgor cromfachau yn rhoi ateb cwbl wahanol i chi yn ddefnyddiol iawn.
Gall dysgwyr weld yn hawdd sut mae’r gweithrediad isod yn rhoi ateb cwbl wahanol i’r un sy’n dilyn lle mae’r cromfachau yn eu lle cywir.

photo (3)

Trwy ychwanegu cromfachau mae’r un rhifau’n dweud stori cwbl wahanol!

photo (5)photo (6)

 

 

 

 

 

 

Mae myfyrwyr yn dueddol o wneud gwallau fel hyn wrth ddefnyddio’u cyfrifianellau, ac mae’n ddefnyddiol iawn i fedru dangos iddynt beth y maent wedi ei fethu neu wedi cam-deipio, mewn arddull y meant yn deall ac yn medru delweddu’n hawdd.

Peidiwch a’i gadael i gyfrifiannell MyScript yn unig serch hynny. Mae’n bwysig iawn bod myfyrwyr yn ymgyfarwyddo â’r cyfrifiannell y byddant yn defnyddio yn eu harholiadau. Felly, sicrhewch eich bod yn defnyddio’r app bendigedig yma ynghyd â chyfrifiannell personol y myfyrwyr, a gwnewch gymariaethau.

Fel enghraifft, sut fyddech chi’n teipio’r weithred uchod mewn cyfrifiannell gyffredin? A fyddai pethau’n newid petai chi’n defnyddio cyfrifiannell wyddonol?

Yn Ymestyn, rydym ni’n caniatáu i fyfyrwyr ddod â dyfeisiadau eu hunain yn ogystal â darparu cluniaduron er mwyn gweithio gyda’r tiwtoriaid. Gan fod ein hystafelloedd ni i gyd yn cynnwys Wi-fi rhyngrwyd gallant wneud y gorau o’r offer yma.

Felly os ydych chi’n rhiant neu fyfyriwr sydd hyfforddiant, cysylltwch â ni i wybod mwy am ein dulliau addysgu rhagorol.

Danfonwch e-bost atom ar info@Ymestyn.co.uk, neu rhowch alwad ar 07968 183329

Postiwyd yn Blog (Cy)

Leave a Reply

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus