Amdanom Ni

Screen Shot 2013-09-02 at 07.03.41

Mae Ymestyn yn ysgol hyfforddiant rhagorol yng Nghaerdydd sy’n cynnig hyfforddiant o ansawdd uchel yn Gymraeg a Saesneg mewn ystod o bynciau.  Mae ein holl diwtoriaid yn athrawon profiadol gwbl cymwys a gallwch fod yn sicr y bydd eich plant yn derbyn addysg o’r ansawdd uchaf.   Rhoddir gwersi mewn grwpiau heb fod yn fwy na chwech o fyfyrwyr ac mae pob dysgwr yn derbyn cefnogaeth ddyddiol drwy ein offer ar-lein arloesol a rhyngweithiol ar gyfer dysgu.

Mae gan ein hystafelloedd pwrpasol fynediad i gysylltiad rhyngrwyd, fel y gall myfyrwyr ddod â’u dyfeisiau eu hunain ar gyfer dysgu yn ogystal.  Mae gennym hefyd fynediad i gyfrifiaduron ym mhob ystafell a gall myfyrwyr weithio oddi wrth y rhain hefyd.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus