Pynciau

Tutor with studentRydym yn cynnig amrywiaeth o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer myfyrwyr Ysgolion Cynradd ac Uwchradd. Mae y  pynciau yr ydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yn cael eu rhestru isod.

Cynradd a Blynyddoedd 7-9

- Rhifedd

- Llythrennedd

TGAU

- Mathemateg

- Ffiseg

- Cemegsubjects Welsh

- Bioleg

- Ffrangeg

- Cymraeg

Safon Uwch

- Mathemateg

- Ffiseg

- Cemeg

- Bioleg

- Electroneg

- Cymraeg

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth ac i archebu lle ar gwrs

Ffôn: 07968 183329

e-bost: info@ymestyn.co.uk

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus