Cyrsiau Adolygu Sulgwyn

IMG_1828

Arholiadau TGAU

GWYDDONIAETH

Modiwl 1 Gwyddonaieth Haen Sylfaenol ac Uwch

Dydd Mawrth Mai 30 Cemeg 10:00am – 12:00pm

Haen Sylfaenol

1:00pm – 3:00pm

Haen uwch

Dydd Mawrth Mai 30 Ffiseg 10:00am – 12:00pm

Haen Uwch

 1:00pm – 3:00pm

Haen Sylfaenol

Dydd Mercher Mai 31 Bioleg 10:00am – 12:00pm

Haen Sylfaenol

 1:00 pm- 3:00pm

Haen Uwch

Cost o £30 y sesiwn neu £85 am dri sesiwn yn cynnwys cinio Dydd Mawrth

Ffoniwch 07968 183329 neu e-bostio info@ymestyn.co.uk os hoffech gysylltu er mwyn sicrhau lle neu am fwy o wybodaeth.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus