Cyrsiau Adolygu Sulgwyn

IMG_1828

Arholiadau TGAU

GWYDDONIAETH

Modiwl 1 Gwyddonaieth Haen Uwch Blwyddyn 10

Dydd Mawrth Mai 29 Cemeg 10:30am – 12:30pm

Haen Uwch

Dydd Mercher Mai 30 Bioleg 10:30am – 12:30pm

Haen Uwch

Dydd Iau Mai 31 Ffiseg 10:30am – 12:30pm

Haen Uwch

Cost o £30 y sesiwn neu £85 am dri sesiwn

Ffoniwch 07968 183329 neu e-bostio info@ymestyn.co.uk os hoffech gysylltu er mwyn sicrhau lle neu am fwy o wybodaeth.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus